Choose Language
Social Media choose language Facebook You Tube Tweeter Blog Facebook You Tube Tweeter Blog
 
โชว์นก เขาเขียว
 
   
 
     
ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ดินแดนแห่งความสุข พร้อมเสริมสร้างความรู้ ท่ามกลางความน่ารัก แสนรู้ และซุกซน ของเหล่าสัตว์ป่า ณ เวทีโชว์การแสดงนก และผ่องเพื่อน ที่ทำให้ท่านเห็นถึงความสามารถของสัตว์ป่า เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนและประชาชน ให้เกิดความรัก ความเข้าใจสัตว์ป่า ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่า ซึ่งเป็นทรัพยกรธรรมชาติ ที่มีคุณค่ายิ่ง

พบกับสัตว์ดาวเด่นนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น นกเงือก, นกแก้วมาควอ, นกอินทรีย์ทะเล (หรือ นกออก), หมูป่า, นาก, หมีขอ, นกแก้วโนรี, แรคคูน และอื่นๆ อีกมากมาย ที่จะโชว์เกี่ยวกับการหากิน การอนุรักษ์ธรรมชาติ และการลดภาวะโลกร้อน

ระหว่างการเยี่ยมชมของคุณที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่มีร่วมกันกับเราในครั้งนี้ขอให้เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ และเรายังสามารถให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสัตว์และนกบางประเภทของเราได้หลังจากการแสดงโชว์ “สู่ป่าเขาเขียว”
 

ตารางการแสดง

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

- 10.15 – 10.45
- 12.15 – 12.45
- 14.15  - 14.45

วันเสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

- 10.15 – 10.45
- 12.15 – 12.45
- 14.15  - 14.45
- 16.00 -  16.45

 
 
 
 
 
E-mail now get discount